Hızlı Erişim

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Gelişmeler ve Mesleğe Etkileri Paneli Düzenlendi

Muhasebe Mesleğinin Ekonomideki Yeri ve Önemi

Her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında kutlanan muhasebeciler haftası etkinliği kapsamında, Ordu SMMM Odası ve Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “Muhasebe Mesleğinde Yaşanan Gelişmeler ve Mesleğe Etkileri” konulu panel, çok sayıda SMMM, akademik personel ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 5 Mart 2017 tarihinde Fakültemiz konferans salonunda yapılan panele Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sayın Başkanı Bahadır Baş, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sekreteri M. Ender Sönmez ve Ordu SMMM Odası Saymanı Murat Gür konuşmacı olarak katıldı. Panelin Oturum Başkanlığı Ordu SMMM Odası Eğitim Komisyonu Başkanı ve Ünye İİBF öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nedim DİKMEN tarafından yapıldı.

Panelde; Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) mesleğinin tanıtımı yapılarak muhasebe mesleğinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve geleceği tartışıldı. Panelde ülke ekonomisi ve vergileme açısından muhasebenin yeri ve önemi, muhasebe mesleğinin güncel sorunları, dijital muhasebecilik, Bağımsız Denetim ve yeni düzenlenen tek düzen hesap planı taslağı hakkında bilgi verildi.

Panelin ardından Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş’a teşekkür belgesini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası sekreteri M. Ender Sönmez ve Ordu SMMM Odası Saymanı Murat Gür’e ise teşekkür belgeleri Ünye İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ tarafından takdim edildi.

 


Eklenme Tarihi : 07-03-2019 16:58:03