Hızlı Erişim

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Paneli

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ PANELİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Paneli 06 Mart 2019 Çarşamba günü Fakültemiz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Panele Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Gürol Özcüre, dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Züleyha Yılmaz ve İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seval Mutlu Çamoğlu, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Özlem Tezcek’in moderatörlüğünde gerçekleşen panel Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Birsen Uçar, İkizce Müftü Vekili Faruk Gülen, İkizce Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Tuğba Kontaş Azaklı ve İkizce Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Koçak konuşmacı olarak katıldılar.

Panel Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Panel’de Dr. Öğretim Üyesi Fatma Özlem Tezcek Kadına yönelik şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği arasındaki ilişkinin önemini vurguladı. Avukat Birsen Uçar Kadına yönelik şiddetin hukuki boyutlarını açıkladı ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun’un şiddet gören kadınlar için önemini somut örneklerle açıkladı. İkizce Müftü Vekili Faruk Gülen İslam’ın Kadına ve kadına yönelik şiddete bakış açısını Kur’an-ı Kerim’deki âyet ve sûrelerden örnekler vererek açıkladı. Öğretim Görevlisi Tuğba Kontaş Azaklı 2019 yılı itibarıyla kadına yönelik şiddetin boyutlarının artışına dikkat çekerek, Kadına yönelik şiddete karşı sadece kadınların değil ama aynı zamanda erkeklerin de kadınlarla birlikte dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Öğretim Görevlisi Hüseyin Koçak ise kadınların kamusal alanda, çalışma yaşamında daha görünür hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan “erkeklik krizi”nin geleneksel rolleri benimsemiş erkeklerin şiddete yönelmesiyle ilişkisini açıkladı. Geleneksel erkeklik rolleri üzerinden oluşturulan “hegemonik erkeklik” biçiminin en çok erkeklere zarar verdiğini vurguladı.

Panel, konuşmacılara teşekkür plaketlerinin sunulması ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.


Eklenme Tarihi : 08-03-2019 15:59:19