Hızlı Erişim

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Staj

STAJ YÖNERGESİ DOĞRULTUSUNDA STAJ YAPMASI UYGUN OLMAYAN ÖĞRENCİLER

* 1. ve 4. sınıf öğrencileri

* Alttan 5 ve daha fazla dersi olan öğrenciler (Başarı durum hesaplamalarında 2017-2018 güz ve 2016-2017 bahar dönemleri dikkate alınacaktır.)

 Staj Yönergesi

 

SON BAŞVURU TARİHİ

20 Mayıs 2018

 

BELGELER

Başvuru Formu 

Staj Defteri Dış Kapağı

Staj Defteri İç Kapağı

Staj Defteri Sayfaları

Staj Değerlendirme Formu 

 

İSTEĞE BAĞLI STAJLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

* Stajlar 7 Haziran - 17 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılacaktır.

* Başvuru formu, Bölüm Staj Sorumlusuna imza attırıldıktan sonra staj yapılacak kuruma onaylatılacak ve Bölüm Sekreterliğine teslim edilecek. Belgeler faks yoluyla onaylatılamaz.

* Staj Defteri örneğini öğrencinin ihtiyacı olacak kadar çıktısı alınarak kitapçık haline getirilmelidir.

 Staj Değerlendirme Formu(Kapalı Zarf İçinde) ve Staj Defteri imzalı ve onaylı şekilde 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılı derslerin başlamasından itibaren en geç 1 hafta içinde Öğrenci İşlerine teslim edilmelidir.

* Değerlendirme sonunda staj yapması uygun bulunan öğrenciler, stajlarına başlamadan önce Öğrenci İşlerinden staja başlama yazılarını almaları gereklidir.

 

STAJ SORUMLULARI 

Fakülte Staj Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Züleyha YILMAZ
İşletme Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAZARKAN
İktisat Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Özgür NARİN
Çal.Eko.ve End.İliş. Bölümü: Arş. Gör. Muhammed Onur ÇÖPOĞLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü: Öğr. Gör. Cem ANGIN

 

 

ÖNEMLİ NOT:  Başvuru formu Bölüm Sekreterliğine teslim edilirken, e-devletten müstehaklık sorgulaması çıktısı ve nüfus cüzdanı fotokopisi de teslim edilmelidir.


Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:08:55