E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

İktisat Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Ders Programı               Öğretim Planı               İntibak Listesi               Danışman Listesi 

 

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünün temel amacı; çağdaş, bilimsel ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir.

Genç, dinamik ve idealist öğretim üyeleri kadrosuyla bölümümüz hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün 2010-2011 öğretim yılı içerisinde I. Öğretimde 322, II. Öğretimde ise 242  öğrencisi mevcuttur.Bu zamana kadar 30 öğrenci de Lisansüstü eğitime kabul edilmiştir.

 

Başkanın Mesajı

Günümüzde iş hayatı, sosyal ve politik hayat veya sivil toplum örgütlerinde daha önemli ve anlamlı noktalara gelebilmek için üniversite eğitimi vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bölümümüz ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve yaratıcı eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ülke ekonomi politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip bir kurum olma hedefindedir.


Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü\'nde hem lisans (I. ve II. öğretim) hem de lisansüstü programlar mevcuttur.Her geçen dönem bölümümüz kadrosuna genç, dinamik ve idealist öğretim üyelerini katarak zenginleşmektedir. Hem bölüm derslerimiz hem de sosyo-ekonomik araştırmalar kulübü bünyesinde öğrencilerimizin aktif katılımıyla paneller, sempozyumlar düzenlenmekte ve öğrencilerimiz araştırmaya yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
İktisat Bölüm Başkanı

Bölüm Hakkında

İktisat Bölümü, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1997 yılından bu yana Ekonomi Bilimi üzerine Lisans ve Lisansüstü eğitim vermektedir. İktisat Bölümünün amacı, toplumumuzun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iyi derecede yetiştirilmiş ekonomistler yetiştirmektir. Bölümümüzdeki eğitim; makro ve mikro ekonomik konuları anlamak için öğrencilere eleştirel düşünce becerisi kazandırmayı, ekonomik ve sosyal olayları analiz ederken öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

 

Öğretim Elemanları

          Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU(Bölüm Başkanı)
          Doç. Dr. Merter AKINCI
                                                         Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN
          Dr. Öğr. Üyesi F Özlem TEZCEK
          Dr. Öğr. Üyesi Özgür NARİN
                                                            Dr. Öğr. Üyesi Aslı GÜLER
           Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TÜMTÜRK
          Öğr. Gör. Aydın ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Tacinur AKÇA
Arş. Gör. Işın KORTAN
Arş. Gör. Betül BALABAN(35.Md.Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. İsmail ÇAKMAK(35.Md. Hacettepe Üniversitesi)
Arş. Gör. Hatice ÖZKAN(35.Md. Çukurova Üniversitesi)
Arş. Gör. Ahmet Deniz BOZKURT(35.Md. Gazi Ünivedrsitesi)
 

 

Bölüm Sekreteri

Ayşe Suzan VİDİNLİ Tel: 0 452 3238255 / 3045

Fax: 0 452 3238256

 

 

İletişim

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Gölevi mah. 52300 Ünye - ORDU

Telefon : +90 452 3238255

Fax       : +90 452 3238256

Web     : http://www.odu.edu.tr/

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Telefon: +90 452 3238255

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı