ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

AZAMİ SÜRE SONU 2 EK SINAV HAKKI İLE İLGİLİ DUYURU

AZAMİ SÜRE SONU 2 EK  SINAV HAKKI İLE İLGİLİ  DUYURU

6569 sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 ncü maddesinde değişiklik yapılarak 4 yıllık Lisans eğitimi programlarından mezun olabilmek için azami yedi yıl (14 yarıyıl) süre verilmiştir. Bu süre sonunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan  mezun olamayan son sınıf öğrencilerine devam koşulunu yerine getirmedikleri ve  başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar birinci ek sınav ve ikinci ek sınav olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup öğrenciler, birinci ek sınavlarda başarısız oldukları derslerden ikinci ek sınavlara katılabileceklerdir. Daha önceki öğretim yıllarında ÖSYM, DGS ve Yatay geçiş yaparak Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerden; intibak yapılan sınıf öncesi süre; Fakültemizde  öğrenim gördüğü süreye eklenerek azami öğrenim süresi hesaplanacaktır. Kayıt dondurma süreleri azami süreye eklenmeyecektir .

Bu sınavlar sonunda;

-       Hiç almadığı ve başarısız olduğu derslerde dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir

-       Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız  sınavlarına girme hakkı tanınır. sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanmaz, Üniversite ile ilişiği kesilir.

-       Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ders  sayısını beşe düşürmüş olan öğrenciler ek sınavlara girme haklarını kullanmak istemiyorlarsa kayıtlı oldukları akademik birime yazılı (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav Hakkı Kullanmak İstemediğine Dair Dilekçe )  olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilere ek sınavlara girmeden dört yarıyıl ek süre verilir.  Ek süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir

-       İki Ek sınav hakkı sonunda hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısını beşe indiremeyen öğrenciler ile İki Ek sınav hakkı kullanmayan ve  devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız olduğu ders sayısı beş ve daha fazla olan  öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

      Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda; daha önceki öğretim yıllarında  Fakültemize kayıt yaptıran ve öğrenim süresini  14 yarıyılı(7 yıl) 2020-2021 Öğretim yılı sonu itibarı ile tamamlayan öğrencilerimizin, 31 Ağustos- 12 Eylül   2021 tarihleri arasında yapılacak olan ek sınavlara katılabilmeleri için web sayfamızda  örneği bulunan dilekçeyi doldurarak çıktı alması ve  imzalayarak  16-25 Ağustos 2021 tarihleri arasında Dekanlığımıza ait  uiibf@odu.edu.tr  kurumsal e posta adresimize  veya 0452 3238256 nolu Dekanlık faksımıza göndermeleri  gerekmektedir.

Ek Sınav öncesinde sınava girme hakkı olan öğrenci listeleri, sınav hakkı ile ilgili usul ve esaslar ayrıca ilan edilecektir. Konu ile ilgili duyurularımız web sayfamızdan takip edilmelidir.

İlgili Öğrencilere önemle duyurulur.

 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.. 


Eklenme Tarihi : 16-08-2021 09:55:58