ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünün temel amacı; çağdaş, bilimsel ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. 

Başkanın Mesajı

Günümüzde iş hayatı, sosyal ve politik hayat veya sivil toplum örgütlerinde daha önemli ve anlamlı noktalara gelebilmek için üniversite eğitimi vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bölümümüz ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve yaratıcı eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ülke ekonomi politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip bir kurum olma hedefindedir. 

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü\'nde hem lisans (I. ve II. öğretim) hem de lisansüstü programlar mevcuttur.Her geçen dönem bölümümüz kadrosuna genç, dinamik ve idealist öğretim üyelerini katarak zenginleşmektedir. Hem bölüm derslerimiz hem de sosyo-ekonomik araştırmalar kulübü bünyesinde öğrencilerimizin aktif katılımıyla paneller, sempozyumlar düzenlenmekte ve öğrencilerimiz araştırmaya yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Prof.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU
İktisat Bölüm Başkanı

Bölüm Hakkında

İktisat Bölümü, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1997 yılından bu yana Ekonomi Bilimi üzerine Lisans ve Lisansüstü eğitim vermektedir. İktisat Bölümünün amacı, toplumumuzun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iyi derecede yetiştirilmiş ekonomistler yetiştirmektir. Bölümümüzdeki eğitim; makro ve mikro ekonomik konuları anlamak için öğrencilere eleştirel düşünce becerisi kazandırmayı, ekonomik ve sosyal olayları analiz ederken öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

 

ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Özgür NARİN

Doç.Dr. Oğuz TÜMTÜRK

Arş. Gör.Dr. Işın KORTAN SARAÇOĞLU

İktisat Politikası Anabilim Dalı

 Doç.Dr.  Aslı GÜLER (Başkan)

Doç.Dr. Mustafa KIRCA

Öğr.Gör. Aydın ÇAKMAK

Dr.Öğr.Üyesi Hatice  BOZKURT

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Merter AKINCI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem TEZCEK 

Dr.Öğr. Üyesi Tacinur AKÇA 

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem TEZCEK (Başkan V.)

Arş.Gör.Dr. Ahmet Deniz BOZKURT


Ekleme tarihi: 26-12-2018 07:21:03 Güncellenme tarihi: 27-03-2024 11:53:28