ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1. Toplantı

25/09/2018  tarihinde saat 15:30'da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu; Dekanlık toplantı salonununda Komisyon Başkanı Doç.Dr. Sebiha KABLAY'ın Başkanlığında Prof.Dr. Gürol ÖZCÜRE, Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN, Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Mehmet Erman EROL, Fakülte Sekreteri Necati KESKİN, Bilgisayar İşletmeni Serkan KÜSER ve Öğrenci Temsilcisi Muhammet Mert TOPALOĞLU'nun katılımı ile toplandı. Toplantıda    Fakültemizde  kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve kurumsal dış değerlendirme süreci  görüşüldü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı ve uygulamaya konuldu:

 1. Birim Değerlendirme Raporlarının, Fakültemiz birimleri bazında doldurularak, 9 Ekim 2018 tarihine  kadar Birim Kalite Komisyonuna teslim edilmesi konusu görüşüldü.
 2. Fakültemizin resmi internet sitesinde “KALİTE”” sekmesi oluşturulup, Fakültemize ait  bilgilerin (iş akış şemaları, görev tanımları, akademik ve idari personel listeleri, stratejik plan, faaliyet raporları)   eksiksiz olarak sekmeye yerleştirilmesi konusu görüşüldü.
 3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İş Akış Şemaları konusunda birim içerisinde “Hizmetiçi Eğitim” programının,  09 Ekim 2018 tarihine kadar hazırlanması konusu görüşüldü.
 4.  Fakültemiz Personeline yönelik “iletişim” konusunda “Hizmetiçi Eğitim”  verilmesi konusu görüşüldü.
 5. Fakültemiz bölümlerinde bulunan öğrencilere yönelik “Memnuniyet Anketi” yapılması konusu görüşüldü.
 6. Fakültemiz Akademik ve İdari personeline yönelik “Memnuniyet Anketi” yapılması konusu görüşüldü.
 7. Dış Paydaşlara yönelik “Memnuniyet Anketi” yapılması konusu görüşüldü.
 8. Fakültemiz Öğrencilerine yönelik “Oryantasyon Eğitimi” yapılması konusu görüşüldü.
 9. Danışman Öğretim Elemanlarının, Öğrenciler ile imzalı ve tutanaklı toplantı yapması konusu görüşüldü.
 10.  Bölüm akademik kurullarının 9 Ekim 2018 tarihine kadar, bölüm öğrenci temsilcilerinin katılımı ile yapılması konusu görüşüldü.
 11.  09 Ekim 2018 tarihinde Birim Kalite Komisyonu olarak, Dekanlık toplantı salonunda yapılan çalışmaların geldiği noktayı görme ve yeni adımların atılması  amacıyla toplantı kararı alındı.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:33:42 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:03:01