ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2. Toplantı

09/10/2018  tarihinde saat 15:30'da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu; Dekanlık toplantı salonununda Komisyon Başkanı Doç.Dr. Sebiha KABLAY'ın Başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Mehmet Erman EROL (İzinli olduğundan dolayı yerine Arş. Gör. İlker ŞAHİNOĞLU katılmıştır), Fakülte Sekreteri Necati KESKİN, Bilgisayar İşletmeni Serkan KÜSER ve Öğrenci Temsilcisi Muhammet Mert TOPALOĞLU'nun katılımı ile toplandı. Toplantıda    Fakültemizde  kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve kurumsal dış değerlendirme süreci  görüşüldü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı ve uygulamaya konuldu:

  1. 25/ 09/ 2018 tarihli Birim Kalite Komisyonu kararlarının onaylanması.
  2. Fakültemiz sitesinde oluşturulan “Kalite ve Güvence” sekmesinin yapılan çalışmalarla doldurulması  konusu görüşüldü.
  3.  Fakültemiz sitesinde “Sık Kullanılanlar” alanı oluşturularak, gerekli bilgilere   daha rahat ulaşılabilir  olmasının sağlanması konusu görüşüldü.
  4. Öğrenci İşleri ile ilgili olarak, “Yatay geçiş, dikey geçiş,  muafiyet, ekle-sil” konularında Akademik personel, Öğrenci işleri ve Bölüm sekreterlerine yönelik, 25 Ekim 2018 tarihinde saat 15:30’da Fakültemiz Konferans Salonunda, Hizmetiçi eğitim düzenlenmesi konusu görüşüldü.
  5. Fakültemiz öğrencilerinin, yapacakları işlemlerde, yol belirleyici olarak sitede “Öğrenci İşleri” ile alakalı konularda slaytlar hazırlanması sitede ilgili alanda yayınlanması konusu görüşüldü.
  6. Bölüm Başkanlıkları tarafından yapılan “Memnuniyet Anketleri”nin sonuç raporlarının  oluşturularak, dosyalanması konusu görüşüldü.
  7. “Dış Paydaş Anketinin” ilgili kurumlara yaptırılarak değerlendirmesinin yapılması konusu görüşüldü.
  8. Danışman Öğretim Elemanlarının, öğrenciler ile imzalı ve tutanaklı  olarak yapılan toplantıların, Kasım ayında yapılacak olan öğrenci temsilciliği seçiminden sonra yeniden yapılarak dosyalanması konusu görüşüldü.
  9. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İş Akış Şemaları konusunda birim içerisinde “Hizmetiçi Eğitim”in,  24 Ekim 2018 tarihinde saat 17:30 da Fakültemiz Konferans Salonunda yapılması konusu görüşüldü.
  10. 23 Ekim 2018 tarihinde saat 15:30’da, Birim Kalite Komisyonu olarak, Dekanlık toplantı salonunda yapılan çalışmaların geldiği noktayı görme ve yeni adımların atılması  amacıyla toplantı kararı alındı.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:35:54 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:03:42