ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

4. Toplantı

08/11/2018  tarihinde saat 11:30'da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu; Dekanlık toplantı salonununda Komisyon Başkanı Doç. Dr. Sebiha KABLAY'ın Başkanlığında, Prof.Dr. Gürol ÖZCÜRE,  Arş. Gör. Işın KORTAN SARAÇOĞLU (Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN izinli olduğundan dolayı yerine katılmıştır),  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erman EROL, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HANCIOĞLU, Öğr. Gör. Işıl Özden ÇITIR, Fakülte Sekreteri Necati KESKİN, Bilgisayar İşletmeni Serkan KÜSER'in  katılımı ile toplandı. Öğrencisi Temsilcisi Muhammet Mert TOPALOĞLU toplantıya katılmamıştır. Toplantıda    Fakültemizde  kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve kurumsal dış değerlendirme süreci  görüşüldü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı ve uygulamaya konuldu:

 

  1. 23/10/ 2018 tarihli Birim Kalite Komisyonu kararlarının onaylanması.
  2. Misyon ve Vizyonun güncellenmesi konusu görüşüldü.
  3. Fakültemiz “WEB” sayfasına, öğrencilerin yönlendirilmesi konusu görüşüldü.
  4. Bölüm Başkanlıkları tarafından AKTS’lerin düzenlenmesi konusu görüşüldü.
  5. Fakültemizde düzenlenen  Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin artırılması konusu görüşüldü.
  6. Birim Kalite Komisyonu olarak alınan kararların izlenmesi, süreçlerin takip edilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde toplantı düzenlenmesi konusunda karar alındı.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:37:34 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:04:10