ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Diğer Çalışmalar

 

 1 

Fakültemiz Akademik ve İdari Personeline yönelik Hizmetiçi Eğitim düzenlendi. (24-25.10.2018)

2

Fakültemiz öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. (10.10.2018)

3

Fakültemizin tüm bölümlerinde, Danışman toplantıları imzalı ve tutanaklı olarak gerçekleştirildi. Oluşturulan Dosyalar bölüm sekreterliklerinde muhafaza altına alındı.

4

Fakültemiz Akademik Personeli ile "Akademik Kurul" toplantısı gerçekleştirildi.(07/11/2018)

5

 Fakültemiz Öğrencilerine Yönelik "Kalite Güvencesi Sistemi" hakkında bilgilendirme yapıldı.(08/11/2018)

 

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:41:59