ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tarihçe

TARİHÇE

Fakültemiz Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 03.07.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş, mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ait Ünye Dinlenme Tesislerinde 1994-1995 öğretim yılında İşletme Bölümüne öğrenci alınmak suretiyle faaliyete geçmiştir. Fakültemiz 02.05.2001 tarih ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Ondokuz Mayıs Üniversitesine, 17.03.2006 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanun gereği ise Ordu Üniversitesine bağlanmıştır. 2011 Yılı sonu itibarı ile Fakültemiz yerleşkesinin Üniversitemize devir işlemleri tamamlanmıştır. Halen İşletme, İktisat , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere aktif olarak dört bölümde normal ve ikinci öğretim (Sadece Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. Sınıf) faaliyetleri sürdürülmektedir.

YERLEŞKE

Fakültemiz 11700 m2’lik bir alan üzerinde 6400 m2’lik bir kapalı alan içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İçerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, mutfak, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu (anfi) 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir.

Derslik binasının içinde 21 adet dershane, 1 Yemekhane,1 Kantin,  1 Kütüphane ve 1 adet de okuma salonu  bulunmaktadır. Yerleşke içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcuttur.


Ekleme tarihi: 07-12-2018 09:51:53 Güncellenme tarihi: 21-12-2023 10:44:08