ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2019/1 Toplantı

 

 

13/02/2019 tarihinde saat 14:00’da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu, Dekanlık toplantı salonununda  Fakültemiz'de kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve Fakültemizde kalite güvence sistemi kapsamında; Üniversitemiz 2018 yılına ait kurum iç değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının başlatılması ve koordinasyonu amacıyla, Komisyon Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aşağıdaki kararlar alındı.

  1. Rektörlük Makamının 11/02/2019 tarih ve E-326654 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Komisyon tarafından 2018 yılına ait kurum iç değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının başlatılması ve koordinasyonu amacıyla ekte gönderilen sorular komisyon üyelerince cevaplandırılmış ve ekte belirtilen mail adreslerine gönderilmiştir.

EKLER  :

Ek 1 : 1 Excel Dosyası

 


Ekleme tarihi: 20-02-2019 14:02:23 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:16:27