ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2019/2 Toplantı

        

20/03/2019 tarihinde saat 11:30’da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu, Dekanlık toplantı salonunun da  Fakültemiz de kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve Fakültemizde kalite güvence sistemi kapsamında; Üniversitemiz 2018 yılına ait kurum iç değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının başlatılması ve koordinasyonu amacıyla, Komisyon Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aşağıdaki kararlar alındı.

Rektörlük Makamının 06/03/2019 tarih ve E-338229 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından 2018 yılı Memnuniyet Anketi sonuçlarının değerlendirilmesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar alınmıştır. Alınan kararlar ektedir.

EKLER  :

Ek 1 : 1 Excel Dosyası

 


Ekleme tarihi: 27-03-2019 16:09:55 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:18:38