ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

3. Toplantı

 

23/10/2018  tarihinde saat 15:30'da Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu; Dekanlık toplantı salonununda Komisyon Başkanı Doç.Dr. Sebiha KABLAY'ın Başkanlığında,Prof.Dr. Gürol ÖZCÜRE,  Arş. Gör. Işın KORTAN SARAÇOĞLU (Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN izinli olduğundan dolayı yerine katılmıştır)  Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZTÜRK,  Arş. Gör. İlker ŞAHİNOĞLU (Dr. Öğr. Mehmet Erman EROL izinli olduğundan dolayı yerine katılmıştır), Fakülte Sekreteri Necati KESKİN, Bilgisayar İşletmeni Serkan KÜSER'in  katılımı ile toplandı. Öğrencisi Temsilcisi Muhammet Mert TOPALOĞLU toplantıya katılmamıştır. Toplantıda    Fakültemizde  kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve kurumsal dış değerlendirme süreci  görüşüldü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı ve uygulamaya konuldu:

 

  1. 09/10/ 2018 tarihli Birim Kalite Komisyonu kararlarının onaylanması.
  2. Fakültemiz “WEB” sayfasına, öğrencilerin yönlendirilmesi konusu görüşüldü.
  3. Fakültemizde düzenlenecek olan etkinliklerin duyurularının, “SMS”  yolu ile personellerimize bildirilmesinin sağlanması konusu görüşüldü.
  4. Yeni dönemde, Açık Öğretim sınavlarının Ünye’de yapılaması dolayısıyla, sınav duyurularının Fakültemiz sitesinde de yayımlanması konusu görüşüldü.
  5. Fakültemiz Personellerine ve Öğrencilerine yönelik yapılan “Memnuniyet” anket sonuçlarının Bölüm Başkanlıklarının bölüm kurulu toplantılarında değerlendirerek, sonuçlara göre adım atılması konusu görüşüldü. Öğrenci Anket Sonçlarına ilişkin öneriler tartışılarak bu konuda Dekanlığa bir rapor hazırlanmasına karar verildi.
  6. Fakültemizde düzenlenen  Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin artırılması konusu görüşüldü.
  7. Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile görüşülerek, Merkez Kampüs’de düzenlenecek olan etkinlik afiş ve duyuru yazılarının Fakültemizde de duyurulması konusu görüşüldü.
  8. Birim Kalite Komisyonu olarak alınan kararların izlenmesi, süreçlerin takip edilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde toplantı düzenlenmesi konusunda karar alındı.

Ekleme tarihi: 26-12-2018 08:36:48 Güncellenme tarihi: 05-04-2019 17:03:55