Hızlı Erişim

ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Başkanın Mesajı

 

Bölümümüz; mezun olduklarında devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışacak olan geleceğin kamu personeli adaylarını, devlet teşkilatının ve bir disiplin olarak kamu yönetiminin pusulası olan kamu yararı ilkesi çerçevesinde yetiştiren bir bölümdür. Kamu yararı ilkesi, vatandaşların tek tek bireysel çıkarlarına ya da onların kabaca bir toplamına değil, vatandaşların birarada yaşayarak oluşturdukları toplumun varlığını sürdürmesine ilişkin genel bir çıkara işaret eder. Bu anlamda öğretiminin temeline kamu yararı ilkesini yerleştiren bölümümüz, öğrencilerini bu alanın bilgisi olan yönetim bilimi, siyasal bilimler, ekonomi bilimi ve hukuk bilimleri temelinde kamunun yönetiminin her şeyden önce kamu yararının gözetilmesi demek olduğunu ve idarenin hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini bilen, devlet teşkilatına ve mevcut hukuki mevzuata hakim, memleket ve dünya gerçeklerini bilen, karşılaştığı insanlık sorunlarını ekonomik, siyasal ve yönetsel donanımı ile yorumlayabilen ve çözebilen birer yönetici adıyı olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Yukarıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde kurulan Kamu Yönetimi Bölümümüz, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, kadrosunu oluşturmasının ardından 2011- 2012 eğitim- öğretim yılında ilk öğrencileri ile eğitim hayatına başlamış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında ilk mezunlarını vermiştir. İnanıyoruz ki, bölümümüz öğrencilerimiz ile birlikte büyüyüp daha da olgun hale gelecektir.

Öğretim Elemanları

ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Evren HASPOLAT (Başkan)

Doç. Dr. Deniz YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Figen TAŞKIN ÖZGÜLŞEN

Arş. Gör.Dr. Çiğdem GÖRGÜN

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Evren HASPOLAT (Başkan V.)

Arş. Gör. Asena Kamer USLUADAM  

Arş. Gör. Süleyman ALTUNKAYA(35. Madde Marmara Üniversitesi)

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Figen TAŞKIN ÖZGÜLŞEN (Başkan V.)

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Deniz YILDIRIM (Başkan V.)

Arş.Gör.Dr. İlker ŞAHİNOĞLU

Öğr.Gör.Dr. Cem ANGIN


Ekleme tarihi: 26-12-2018 07:25:36 Güncellenme tarihi: 15-09-2022 14:03:32